1

معرفی مرکز تصویربرداری پزشکی تهران 101

01:00
2

آنچه باید قبل از سونوگرافی پستان بدانید

00:01
3

لزوم سونوگرافی و ماموگرافی پستان

02:53
4

عکس OPG دندان چیست و چه کاربردی دارد؟

01:34
5

پکس - سیستم بایگانی تصاویر پزشکی و ارتباطاتی تحت وب

01:31
6

سونوگرافی پستان فقط برای سرطان سینه نیست

01:00